HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Zopa - Zolnai Peter                     
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY Zopa - Zolnai Peter                     
I�O 33590613 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Zolnai Peter
   
ADRESA Európska trieda 1
  KOŠICE
  040 13
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421 556 369 001
FAX +421 556 362 336
GSM +421 905 564 609
   
WWW www.zopa.szm.sk Výroba obalov z lepenky,výroba papierových tašiek
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Výroba obalov,darčekových a reklamných papierových tašiek.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Papierové sáčky - skPapierové sáčky - skPapierové sáčky - sk 

Ostatné sáčkyOstatné sáčkyOstatné sáčky 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

Tašky - skTašky - sk 

Tašky odnosné papierovéTašky odnosné papierovéTašky odnosné papierové 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Luxusné obaly, krabičky a púzdra atp.Luxusné obaly, krabičky a púzdra atp. 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU