HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
VELTEKO, s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY VELTEKO, s.r.o.
I�O 46348158 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA ing. Petr Hrdina
   
ADRESA Dvořákova 1394
  Vlašim
  258 01
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON + 420-317 844 170
FAX + 420-317 843 127
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.velteko.cz
   
E-SHOP


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Výrobce balících, dávkovacích a plnících strojů.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
VERTIKÁLNÍ HADICOVÉ BALICÍ STROJE DÁVKOVAČE STROJE NA SKUPINOVÉ BALENÍ SÁČKŮ DOPRAVNÍKY HORIZONTÁLNÍ BALICÍ STROJE **
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Baliace stroje a zariadenia 

Plniace a dávkovacie strojePlniace a dávkovacie stroje 

Stroje na plnenie a uzatváranieStroje na plnenie a uzatváranie 

Označovacie zariadeniaOznačovacie zariadenia 

Stroje pre balenie do fólieStroje pre balenie do fólie 

Stroje pre balenie do fóliových sáčkovStroje pre balenie do fóliových sáčkov 

Stroje na tvarovanie, plnenie a uzatváranie obalovStroje na tvarovanie, plnenie a uzatváranie obalov 

Stroje na tvarovanie, plnenie a uzatváranie kartónovStroje na tvarovanie, plnenie a uzatváranie kartónov 

Stroje pre skupinové balenieStroje pre skupinové balenie 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladovZariadenie pre fixáciu paletových nákladov 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliamiZariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliamiZariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliami 

Stroje zváracie, zatavovacie a uzatváracieStroje zváracie, zatavovacie a uzatváracie 

Baliace stroje a zariadenia inéBaliace stroje a zariadenia iné 

Podporné technológie 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU