HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
SOLPAP,s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY SOLPAP,s.r.o.
I�O 25922432 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Michal Nutil
   
ADRESA Resslova 350
  Třebechovice pod Orebem
  503 46
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON 049-5592213,5592584 0602116049
FAX 049-5592209
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.solpap.cz
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Výrobce obalů z vlnité a hladké lepenky.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Výrobce obalů z vlnité a hladké lepenky.Držitel certifikátu ISO 9001:2000.Vývoj, konstrukce, výroba, prodej: - přepravní obaly (boxy) a krabice s klopovým uzávěrem z mikrovlnité, tří, pěti a sedmivrstvé vlnité lepenky - přepravní bedny z hladkých lepenek s klopovým uzávěrem (1050 až 1450 g/m2) - krabice z hladkých lepenek s klopovým uzávěrem (z vícevrstvé lepenky 500 až 700 g/m2 nebo šedé strojní lepenky 900 g/m2) - krabice z hladkých dvou i vícedílné spojované - krabicové přířezy na bedny - všechny obaly s možností až 4-barevného flexotisku s možností kašírování, vlepování okének - skládačky z kelímkového kartonu - chromonáhrady - natírané a nenatírané skládačkové lepenky, bez tisku i potištěné 4-barevným ofsetem a nepřímým knihtiskem - reklamní a propagační kartonáž - prodejní stojany - dortové krabice, kelímky na hranolky - archivační systémy. Obchodní činnost: - prodej-vlnité lepenky firmy Prowell GmbH - obchodní a technické služby.Konstrukční a grafické práce: - výroba velkoplošných vzorků na řezacím plotru - tvarové výseky.
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
-
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
-
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

FľašeFľaše 

PohárePoháre 

Tašky - skTašky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Drevené debnyDrevené debny 

Kade a kyblíky - skKade a kyblíky - sk 

Prepravné a skladovacie obaly a nádobyPrepravné a skladovacie obaly a nádoby 

Palety - skPalety - sk 

Prepravné obaly inéPrepravné obaly iné 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU