HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
MOBAL, s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY MOBAL, s.r.o.
I�O 19012128 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Jiří Godula-ČR, Petr Mitánek-SK
   
ADRESA Popinecká 458
  Vratimov
  739 32
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420 595782676, +420 603841081
FAX +420 595782463
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.mobal.cz
   
E-SHOP


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Výroba a vývoj plastových obalů z tvrzených fólií,konstrukce a výroba forem.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
plastové obaly z tvrzených fólií, výroba forem, termoforming
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Jednovrstvové fólie z plastovJednovrstvové fólie z plastov 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Spotrebitežské obaly, prepravné obaly a etikety 

Tégliky, vaničkyTégliky, vaničky 

Misky, tácky, podložky - skMisky, tácky, podložky - sk 

Misky a tácky z papiera a lepenkyMisky a tácky z papiera a lepenkyMisky a tácky z papiera a lepenky 

Misky, tácky a podložky z plastovMisky, tácky a podložky z plastovMisky, tácky a podložky z plastov 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 20.04.2018 MAPA PORTďż˝LU