HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
MIPAP - Mičík Karel
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY MIPAP - Mičík Karel
I�O 12681296 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Karel Mičík, Zdenek Rybnikář, Jarmila Přinosilová
   
ADRESA Libušina 380
  Grygov
  783 73
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420-68-5393161
FAX +420-68-5393492
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.mipap.cz Prodej papírových pytlů, přebalových pytlů, papírových tašek, sulfátového papíru, papíru natíraného polyethylenem, včetně možnosti potisku, prodej veterinárních papírových utěrek
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Prodej papírových obalů a výrobků z papíru
 
Ponuka produktov a slu�ieb
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

AdresárObaliara.sk 

Baliace stroje a zariadenia 

Plniace a dávkovacie stroje pre sypké hmotyPlniace a dávkovacie stroje pre sypké hmotyPlniace a dávkovacie stroje pre sypké hmoty 

Plniace a dávkovacie stroje pre kusové výrobkyPlniace a dávkovacie stroje pre kusové výrobkyPlniace a dávkovacie stroje pre kusové výrobky 

Plniace a dávkovacie stroje pre zmesiPlniace a dávkovacie stroje pre zmesiPlniace a dávkovacie stroje pre zmesi 

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

PapierePapiere 

Grafické papiere nenatieranéGrafické papiere nenatieranéGrafické papiere nenatierané 

Grafické papiere natieranéGrafické papiere natieranéGrafické papiere natierané 

Papiere baliacePapiere baliacePapiere baliace 

Papiere s povrchovou úpravouPapiere s povrchovou úpravouPapiere s povrchovou úpravou 

Papiere inéPapiere inéPapiere iné 

Kartóny - skKartóny - sk 

Kartóny nenatieranéKartóny nenatieranéKartóny nenatierané 

Lepenky - skLepenky - sk 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

PohárePoháre 

Tašky - skTašky - sk 

Tašky odnosné papierovéTašky odnosné papierovéTašky odnosné papierové 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

VreciaVrecia 

Vrecia papierovéVrecia papierovéVrecia papierové 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 20.04.2018 MAPA PORTďż˝LU