HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
MINIPAK s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY MINIPAK s.r.o.
I�O 11667532 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Mgr. Andrea Perlácová
   
ADRESA Pekná cesta 15
  Bratislava
  831 52
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421-2-4488 2004
FAX
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.minipak.sk Vzorky kozmetiky a potravín s reklamnou potlačou. Samolepiace etikety v kotúčoch.
   
E-SHOP


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Zmluvné balenie tekutých a pastovitých potravín do fóliových sáčkov o objeme 2 - 250 ml. Zákazkové balenie kozmetických a farmaceutických vzoriek. Hotelové šampóny, sprchové gély a mydielka s logom. Samolepiace etikety v roliach.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Balenie pochutín, Plnenie jedno porciových potravin, horčica, chren, citrónka, Kozmetické vzorky, testery, reklamné šampony pre hotely, samolepiace etikety,
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

AdresárObaliara.sk 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Vrecúška z vrstvených materiálovVrecúška z vrstvených materiálovVrecúška z vrstvených materiálov 

Ostatné sáčkyOstatné sáčkyOstatné sáčky 

Etikety a nálepky - skEtikety a nálepky - sk 

Samolepiace etiketySamolepiace etiketySamolepiace etikety 

Predajno propagačné obalyPredajno propagačné obaly 

Polygrafické služby - skPolygrafické služby - sk 

Flexografie - skFlexografie - skFlexografie - sk 

VysekávanieVysekávanieVysekávanie 

Zakázkové balenieZakázkové balenieZakázkové balenie 

Reklamné služby v obalovej technikeReklamné služby v obalovej technikeReklamné služby v obalovej technike 

Obalový dizajnObalový dizajnObalový dizajn 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 20.04.2018 MAPA PORTďż˝LU