HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Litobal s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY Litobal s.r.o.
I�O 10087303 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Vandas Petr
   
ADRESA Husova 482
  Moravské Budějovice
  676 02
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON 568 422 031, 568 423 403
FAX 568 423 404
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.litobal.cz -obaly z vlnitých lepenek -1 barevný flexo tisk -vnitřní vybavení krabic -výroba papírových sáčků s tiskem i bez tisku - výroba papírových tašek s krouceným i plochým uchem, tašky bez tisku i s možností 6 barevného flexo tisku
   
E-SHOP www.litobal.cz
 
Popis spolo�nosti
Výroba papírových sáčků, kartonových obalů a papírových odnosných tašek s plochám i krouceným ucehm
 
Ponuka produktov a slu�ieb
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

PapierePapiere 

Papiere baliacePapiere baliacePapiere baliace 

Papiere inéPapiere inéPapiere iné 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Odnosné ucha - skOdnosné ucha - sk 

Fľaškové uzáveryFľaškové uzávery 

Motúzy, povrazy, laná a sieteMotúzy, povrazy, laná a siete 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Papierové sáčky - skPapierové sáčky - skPapierové sáčky - sk 

Ostatné sáčkyOstatné sáčkyOstatné sáčky 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

Tašky - skTašky - sk 

Tašky odnosné papierovéTašky odnosné papierovéTašky odnosné papierové 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Drevené debnyDrevené debny 

Prepravné a skladovacie obaly a nádobyPrepravné a skladovacie obaly a nádoby 

Palety - skPalety - sk 

Prepravné obaly inéPrepravné obaly iné 

Rezačky papiera a lepenkyRezačky papiera a lepenkyRezačky papiera a lepenky 

Stroje na výrobu obálok a tašiekStroje na výrobu obálok a tašiekStroje na výrobu obálok a tašiek 

Literatúra, služby, poradenstvo, vzdelávanie 

Vkladanie a vlepovanie prílohVkladanie a vlepovanie prílohVkladanie a vlepovanie príloh 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU