HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
LABEL DESIGN, a.s.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY LABEL DESIGN, a.s.
I�O 63999722 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Josef Vojta
   
ADRESA Plzeňská 59, provoz Chrášťany 185
  Praha-západ
  252 19
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420-2-57950713
FAX ++420-2-57894111
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.label-design.cz
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Společnost LABEL design, a.s. je výrobcem samolepicích etiket a zpracovatelem některých obalových materiálů pro logistiku, reklamu, různá odvětví průmyslu (potraviny, textil, chemie, kosmetika, atd..),speciálních etiket a etiket pro zabezpečení ochrany výrobků , zejména však etiket a obalů se špičkovým grafickým zpracováním, nejen na českém trhu. Technologické možnosti: rotační flexotisk, UV rotační ofsetový tisk, UV rotační sítotisk, horká a reliéfní ražba, tisk do lepidla, tisk na rub etikety, číslování etiket, kontrola EAN kódů, aplikace hologramů. Výhradní zastoupení společnosti Avery - Novexx v ČR - prodej a servis termotransferových tiskáren, příslušenství a spotřebních materiálů.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Samolepicí etikety a obalové folie. UV rotační ofsetový tisk, rotační flexotisk,UV rotační sítotisk, horká a reliéfní ražba, tisk do lepidla, tisk na rub etikety, číslování etiket, kontrola EAN kódů, aplikace hologramů. Výhradní zastoupení společnosti Avery - Novexx v ČR - prodej a servis termotransferových tiskáren, příslušenství a spotřebních materiálů.
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
Certifikát ISO 9001
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Odnosné ucha - skOdnosné ucha - sk 

Fľaškové uzáveryFľaškové uzávery 

Motúzy, povrazy, laná a sieteMotúzy, povrazy, laná a siete 

Uzávery na tuby - skUzávery na tuby - sk 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

FľašeFľaše 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Podporné technológie 

Literatúra, služby, poradenstvo, vzdelávanie 

Poradenská a konzultačná činnosťPoradenská a konzultačná činnosťPoradenská a konzultačná činnosť 

Opravy a servis strojovOpravy a servis strojovOpravy a servis strojov 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU