HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Jiří Malý-Pronto
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY Jiří Malý-Pronto
I�O 10431454 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Jiří Malý
   
ADRESA Palackého 8
  Liberec
  460 08
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON 048-2771823,2772318
FAX 048-2771823,2772318
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW web.edb.cz/pronto
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Sítotisk. Reklamní tašky, samolepky, potisk kartonáže. Vakuové tvarování plastů. Demonstrační torza pro oděvy, vložky do krabic, blistrové obaly, dávkovače léků. Tvarování tlakovým vzduchem. Tvarování plastů ohýbáním. Stojánky na cenovky, regálové lišty.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Sítotisk: - reklamní odnosné tašky - samolepky - potisk kartonáže a dodaných předmětů z plastů a jiných materiálů. Vakuové tvarování plastů: - demonstrační torza pro předvádění spodního prádla, plavek a sportovních oděvů - vložky do krabic na rozlišení různých druhů výrobků - blistrové obaly (průhledné) pro přivaření na podložku i nasouvací - plastové dávkovače léků (týdenní i jednodenní). Tvarování plastů tlakovým vzduchem: - misky, vaničky - potravinářské obaly na pečivo, ovoce - vložky do bonboniér atd. Tvarování plastů ohýbáním: - výrobky z plexiskla (stojánky pro různé použití) - výrobky z tenkých průhledných folií (stojánky na cenovky, regálové lišty do 1m).
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
-
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
-
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Odnosné ucha - skOdnosné ucha - sk 

Fľaškové uzáveryFľaškové uzávery 

Motúzy, povrazy, laná a sieteMotúzy, povrazy, laná a siete 

Uzávery na tuby - skUzávery na tuby - sk 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

FľašeFľaše 

PohárePoháre 

Tašky - skTašky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Kade a kyblíky - skKade a kyblíky - sk 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU