HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Ivan Vlach - sdružení VAREX
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY Ivan Vlach - sdružení VAREX
I�O 12428531 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Ivan Vlach
   
ADRESA Za Nádražím 852
  Polná
  588 13
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON 066-7212742,7212901-2
FAX 066-7212742
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW web.edb.cz/varex
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Výhradní zástupce pro ČR a SR, velkoobchod: fólie a hrany Letron, nábytkové laky Herberts, lepidla Dorus, protitahová fólie Paul Hanswillemenke. Výroba: jednovrstvé hrany a fólie.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Výhradní zástupce pro ČR a SR, velkoobchod, prodej firem: - LETRON (fólie, hrany) - HERBERTS (nábytkové laky) - DORUS (lepidla) - PAUL HANSWILLEMENKE (protitahová fólie) - REHAU (termoplastové pásky, hrany). Výroba: - jednovrstvé hrany a fólie. Další pobočka: - Zvolen, Bučina areál 2266/6, tel.00421-45-53011111, fax 00421-45-5301125.
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
-
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
-
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Odnosné ucha - skOdnosné ucha - sk 

Fľaškové uzáveryFľaškové uzávery 

Motúzy, povrazy, laná a sieteMotúzy, povrazy, laná a siete 

Uzávery na tuby - skUzávery na tuby - sk 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

FľašeFľaše 

PohárePoháre 

Tašky - skTašky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Kade a kyblíky - skKade a kyblíky - sk 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU