HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Ing.Zsolt Marczibál-CONNECT
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY Ing.Zsolt Marczibál-CONNECT
I�O 34454730 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Ing. Zsolt Marczibál
   
ADRESA Jas 937/6
  Galanta
  92400
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421, 031-7804573, 7804740
FAX +421, 031-7804740
GSM
   
WWW
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
školské potreby,obaly na školské knihy
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Služby: - reklamná činnosť - vydávanie regionálneho reklamno - inzertného časopisu MARGO, regionálneho katalógu firiem KONTAKT - viazanie a laminovanie tlačív - distribúcia letákov do domácností. Veľkoobchod, maloobchod, predaj: - papier-tabelačný, xeroxový, faxový, baliaci - kotúče do pokladní - obálky, poznámkové bloky, diáre, kalendáre - kancelárske potreby - písacie potreby - školské potreby, obaly na školské knihy a zošity - kalkulačky, doplnky k počítačom - hygienické potreby - etikety, lepiace pásky - pečiatky-razítka, vizitkáre - nožnice, korekcie - viazacia technika, viazače a poradače.
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Jednovrstvové fólie z plastovJednovrstvové fólie z plastov 

Hliníkove fólie a plechyHliníkove fólie a plechy 

Obalové sieťkyObalové sieťky 

Odnosné ucha - skOdnosné ucha - sk 

Fľaškové uzáveryFľaškové uzávery 

Viazacie páskyViazacie pásky 

Lepiace páskyLepiace pásky 

Motúzy, povrazy, laná a sieteMotúzy, povrazy, laná a siete 

Fixačné prostriedky z papiera a lepenkyFixačné prostriedky z papiera a lepenky 

Viazacie spony a plombyViazacie spony a plomby 

Teplom zmrštiteľné fólieTeplom zmrštiteľné fólie 

Prieťažné stretch fólie a návleky stretch hoodPrieťažné stretch fólie a návleky stretch hood 

Uzávery na tuby - skUzávery na tuby - sk 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

FľašeFľaše 

PohárePoháre 

Tašky - skTašky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Kade a kyblíky - skKade a kyblíky - sk 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU