HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
IMPRO
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY IMPRO
I�O 61574244 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Vladislav Bielík
   
ADRESA ul. Masarykovo náměstí 159
  Jeseník
  790 01 
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420-584-413688 klapka 47
FAX
GSM +420-606-233713
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.obalovymaterial.jesenik.com
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
VELKOOBCHOD S OBALOVÝM MATERIÁLEM tašky,sáčky, pytle, papírové, obaly, etikety, kotoučky do pokladen, kelímky, tácky, mašle, a další ...
 
Ponuka produktov a slu�ieb
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Jednovrstvové fólie z plastovJednovrstvové fólie z plastov 

Lepiace páskyLepiace pásky 

Motúzy, povrazy, laná a sieteMotúzy, povrazy, laná a siete 

Teplom zmrštiteľné fólieTeplom zmrštiteľné fólie 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

Tégliky, vaničkyTégliky, vaničky 

Misky, tácky, podložky - skMisky, tácky, podložky - sk 

Tašky - skTašky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Kade a kyblíky - skKade a kyblíky - sk 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU