HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
ALBERTINA TRADING, s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY ALBERTINA TRADING, s.r.o.
I�O 41194624 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA
   
ADRESA Chrustenice 156
  Chrustenice
  267 12
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420-311671 880-1
FAX +420-311510553
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.albertina-trading.cz Plnicí a zavírací stroje, etiketovací zařízení, balicí stroje, podtlaková manipulační zařízení, detektory a separátory kovů, kompletní plnicí a balicí linky a technologie. Instalace, servis. Člen skupiny firem ALBERTINA: Polsko, Slovensko, Maďarsko a Ruská Federace.
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Firma Albertina Trading s.r.o.byla založena v roce 1990 a patří mezi stabilní české dodavatele uvedených strojů a linek. Od svého založení firma dodala a nainstalovala více než pětset strojů a zařízení.Nabídka firmy zahrnuje široký sortiment zařízení, která nalézají uplatnění zejména v potravinářském, kosmetickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Baliace stroje a zariadenia 

Plniace a dávkovacie strojePlniace a dávkovacie stroje 

Plniace a dávkovacie stroje pre kvapalinyPlniace a dávkovacie stroje pre kvapalinyPlniace a dávkovacie stroje pre kvapaliny 

Stroje na plnenie a uzatváranieStroje na plnenie a uzatváranie 

Stroje na plnenie a uzatváranie túbStroje na plnenie a uzatváranie túbStroje na plnenie a uzatváranie túb 

Etiketovacie zariadeniaEtiketovacie zariadenia 

Označovacie zariadeniaOznačovacie zariadenia 

Stroje pre balenie do zmršovacích fóliíStroje pre balenie do zmršovacích fóliíStroje pre balenie do zmršovacích fólií 

Stroje na tvarovanie, plnenie a uzatváranie kartónovStroje na tvarovanie, plnenie a uzatváranie kartónov 

Stroje pre skupinové balenieStroje pre skupinové balenie 

Prieažné stretch fólie a návleky stretch hoodPrieažné stretch fólie a návleky stretch hood 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU