HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Petr Žák PZrecyklink
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY Petr Žák PZrecyklink
I�O 44261675 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Žák
   
ADRESA Modlanská 1
  Teplice
  41501
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420 731951653
FAX
GSM +420 731951653
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW pzrecyklink.cz
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Firma se zabývá dodávkami 1x použitých obalů pro sypké materiály typu Oktabín,Big-Beg, přepravní box plast. Palety typu CP
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Oktabín.Big-Beg. paleta ,box
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

Polyméry - granulát - skPolyméry - granulát - sk 

Prísady do materiálu na výrobu obalových materiálovPrísady do materiálu na výrobu obalových materiálov 

Farbiace pigmentyFarbiace pigmentyFarbiace pigmenty 

Kartóny - skKartóny - sk 

Kartóny špeciálneKartóny špeciálneKartóny špeciálne 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

VreciaVrecia 

Vrecia plastovéVrecia plastovéVrecia plastové 

Vrecia textilnéVrecia textilnéVrecia textilné 

Prepravné a skladovacie obaly a nádobyPrepravné a skladovacie obaly a nádoby 

Prepravné kontajneryPrepravné kontajneryPrepravné kontajnery 

Veľkoobjemové vaky - skVeľkoobjemové vaky - skVeľkoobjemové vaky - sk 

Palety - skPalety - sk 

Prepravné obaly inéPrepravné obaly iné 

Recyklačné technológieRecyklačné technológieRecyklačné technológie 

Využitie odpadu, likvidácia odpaduVyužitie odpadu, likvidácia odpaduVyužitie odpadu, likvidácia odpadu 

Recyklácia odpaduRecyklácia odpaduRecyklácia odpadu 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU