HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DOD�VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVN� MIESTA
 : NOVINKY
 : PORAD�A
 : F�RUM
 : O projekte
 : Nap�te n�m
 : Inzercia
  PRIHL�SENIE
  I�O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnut� heslo ?
 


 Zo��va�ky.sk

 Zo��va�ky a karton�ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 V�robca karton�nych
 zo��va�ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 N�meck� �pecialista
 na �itie kart�nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
MEOTIDA TP spol. s r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY MEOTIDA TP spol. s r.o.
I�O 28683293 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTN� OSOBA Ishchenko
   
ADRESA Brezova 3040
  Teplice
  415 01
  �esk� Republika
  N�jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +111-222333444
FAX CZ
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
MEOTIDA TP s.r.o. oficiální zástupce výrobního podniku
 
Ponuka produktov a slu�ieb
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

Pe-ld fólie - skPe-ld fólie - skPe-ld fólie - sk 

Pe-hd fólie - skPe-hd fólie - skPe-hd fólie - sk 

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Pe hd fólie - skPe hd fólie - skPe hd fólie - sk 

Pe ld fólie - skPe ld fólie - skPe ld fólie - sk 

Ostatné viacvrstvové fólieOstatné viacvrstvové fólieOstatné viacvrstvové fólie 

Obalové siekyObalové sieky 

Teplom zmrštite¾né fólieTeplom zmrštite¾né fólie 

Jednovrstvové zmraštovacie fólieJednovrstvové zmraštovacie fólieJednovrstvové zmraštovacie fólie 

Zmrštite¾né fólie - rukáv - hadicaZmrštite¾né fólie - rukáv - hadicaZmrštite¾né fólie - rukáv - hadica 

Prieažné stretch fólie a návleky stretch hoodPrieažné stretch fólie a návleky stretch hood 

Potravinárske fólie pre balenie potravínPotravinárske fólie pre balenie potravínPotravinárske fólie pre balenie potravín 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Spotrebite¾ské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáèky - skSáèky - sk 

Ostatné sáèkyOstatné sáèkyOstatné sáèky 

Misky, tácky, podložky - skMisky, tácky, podložky - sk 

Misky, tácky a podložky z plastovMisky, tácky a podložky z plastovMisky, tácky a podložky z plastov 

Misky a tácky ostatnéMisky a tácky ostatnéMisky a tácky ostatné 

Tašky - skTašky - sk 

Tašky odnosné z plastovTašky odnosné z plastovTašky odnosné z plastov 

VreciaVrecia 

Vrecia plastovéVrecia plastovéVrecia plastové 

Spotrebite¾ské obaly inéSpotrebite¾ské obaly iné 

 
 
Copyright ï¿½ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��van�m t�chto str�nok akceptujete podmienky  TU Aktualiz�cia: 22.05.2018 MAPA PORT�LU