HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
ARTTEC s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY ARTTEC s.r.o.
I�O 60700831 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Borůvková Petra
   
ADRESA Rosická 358
  Tetčice
  664 17
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420 546 422 119
FAX +420 546 410 494
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.arttec.cz Vyroba PP folií, PP a BOPP sáčků, mikroperforace BOPP, CPP. Sáčky s lepicí klopou, odvětráváním, mikroperforací, vloženým dnem, odtrhávací klopou s dírami pro uchycení, banánovým výsekem, recyklačními znaky, až 4-barevným potiskem
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Výroba PP folií, PP a BOPP sáčků, mikroperforace BOPP, CPP. Sáčky s lepicí klopou, odvětráváním, mikroperforací, vloženým dnem, odtrhávací klopou s dírami pro uchycení, banánovým výsekem, recyklačními znaky, až 4-barevným potiskem
 
Ponuka produktov a slu�ieb
PP folie, PP sáčky, sáčky mikroperforované
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
Výrobou PP obalů se zabýváme již více než 10 let a v roce 2007 jsme získali certifikát systému managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001.
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Potravinárske fólie pre balenie potravínPotravinárske fólie pre balenie potravínPotravinárske fólie pre balenie potravín 

Fólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadica 

Sáčky - skSáčky - sk 

Plastové sáčky - skPlastové sáčky - skPlastové sáčky - sk 

Obaly na cd, obaly na dvd, lp, mc - skObaly na cd, obaly na dvd, lp, mc - sk 

Vrecia plastovéVrecia plastovéVrecia plastové 

Vrecia textilnéVrecia textilnéVrecia textilné 

Ostatné predajno propagačné obalyOstatné predajno propagačné obaly 

Spotrebitežské obaly inéSpotrebitežské obaly iné 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 20.03.2018 MAPA PORTďż˝LU