HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
WrapCo s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY WrapCo s.r.o.
I�O 27661121 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Vlastislav Šmehlík
   
ADRESA Sušilovo náměstí 4
  Rousínov
  68301
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420 517370406
FAX +420 517370406
GSM +420 608 808 884
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.wrapco.cz Dárkové balicí papíry, tašky, krabičky, stuhy, celofány, folie splendor a jiné doplňky.
   
E-SHOP www.wrapco.cz Dárkové papíry,dárkové tašky,dárkové sáčky,dárkové stuhy,dárkové krabičky,dárkový celofán,dárkový splendor,dárkové balení.


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Velkoobchodní prodej dárkového obalového materiálu. Dárkové balicí papíry, tašky, krabičky, stuhy, celofány, folie splendor a jiné doplňky. Dárková balení pro firmy i jednotlivce.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Darčekové baliace papiere, tašky, krabičky, stuhy, fólie, folie splendor,celofán
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

AdresárObaliara.sk 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

PapierePapiere 

Papiere baliacePapiere baliacePapiere baliace 

Papiere s povrchovou úpravouPapiere s povrchovou úpravouPapiere s povrchovou úpravou 

Papiere inéPapiere inéPapiere iné 

Viskózové fólie - celofán - skViskózové fólie - celofán - skViskózové fólie - celofán - sk 

Plastové fólie inéPlastové fólie inéPlastové fólie iné 

Viazacie pásky textilnéViazacie pásky textilnéViazacie pásky textilné 

Výstelkové a výplňové materiály - skVýstelkové a výplňové materiály - sk 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Sáčky - skSáčky - sk 

Papierové sáčky - skPapierové sáčky - skPapierové sáčky - sk 

Plastové sáčky - skPlastové sáčky - skPlastové sáčky - sk 

Ostatné sáčkyOstatné sáčkyOstatné sáčky 

Tašky - skTašky - sk 

Tašky odnosné papierovéTašky odnosné papierovéTašky odnosné papierové 

Obalový dizajnObalový dizajnObalový dizajn 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 20.03.2018 MAPA PORTďż˝LU