HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
MINOR Plus s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY MINOR Plus s.r.o.
I�O 35974729 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Krisztián Szász
   
ADRESA Lipový rad 1362
  Marcelová
  946 32
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421-357798342
FAX +421-357798342
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.minor.sk Kúpa a predaj papierenských strojov, Nové a použité kartonážne stroje. Poskytujeme komplexné služby na stroje, odborný servis, opravy, dodávka náhradných dielov, bezpečné sťahovanie, preprava, zaškolenie obsluhy. Stroje na spracovanie kartónu a vlnitej lepenky, kruhová rezačka, sloter, flexo, flexo tlačový stroj, vysekávačka, príklopový výsekový stroj, rotačný výsek, automatický výsek so zlatiacim zariadením, poloautomatická lepička, viacbodová automatická lepička, šička, dvojhlavá šička, kašírovací stroj, kašírovačka, sieťotlačový stroj, boxmaker, in-liner, hárkovačka, okienkovačka, lakovačky, odpadové lisy, lis na papier, vykladač, stohovač, páskovačka
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Kúpa a predaj papierenských strojov, Nové a použité kartonážne stroje, Komplexné služby na stroje, odborný servis, opravy, dodávka náhradných dielov, bezpečné sťahovanie, preprava, zaškolenie obsluhy
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Kúpa a predaj papierenských strojov, Nové a použité kartonážne stroje, Poskytujeme komplexné služby na stroje, odborný servis, opravy, dodávka náhradných dielov, bezpečné sťahovanie, preprava, zaškolenie obsluhy, stroje na spracovanie kartónu a vlnitej lepenky, kruhová rezačka, sloter, flexo, flexo tlačový stroj, vysekávačka, príklopový výsekový stroj, rotačný výsek, automatický výsek so zlatiacim zariadením, poloautomatická lepička, viacbodová automatická lepička, šička, dvojhlavá šička, kašírovací stroj, kašírovačka, sieťotlačový stroj, boxmaker, in-liner, hárkovačka, okienkovačka, lakovačky, odpadové lisy, lis na papier, vykladač, stohovač, páskovačka
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
Klett, Curioni, Isowa, Peters, Kirbys, Deritend, Drössert, Jurine, Piemonte Meccanica, Bobst, Wupa, Polygraph, Kama, Cuir, Svecia, Jagenberg Diana, Emba, M.T.C., Gandossi Fossati, ML, Göpfert, Eterna, Dong Fang, Castaldini, Bizzozero, Bahmüller, AUTOBOX, Valco Melton, Norsdon, ERO, Vega
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Baliace stroje a zariadenia 

Stroje na formovanie kartónovStroje na formovanie kartónovStroje na formovanie kartónov 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladovZariadenie pre fixáciu paletových nákladov 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskou 

Baliace stroje a zariadenia inéBaliace stroje a zariadenia iné 

Spony pre zošívanie kartónovSpony pre zošívanie kartónov 

Stroje a nástroje na výrobu obalových prostriedkov 

Stroje prevíjacie, rezacie, vysekávacie a formovacieStroje prevíjacie, rezacie, vysekávacie a formovacie 

Rezačky papiera a lepenkyRezačky papiera a lepenkyRezačky papiera a lepenky 

Lepenkové nožniceLepenkové nožniceLepenkové nožniceLepenkové nožnice 

Stolové rezačkyStolové rezačkyStolové rezačkyStolové rezačky 

Pozdĺžne a priečne rezačky z kotúčovPozdĺžne a priečne rezačky z kotúčovPozdĺžne a priečne rezačky z kotúčovPozdĺžne a priečne rezačky z kotúčov 

Kruhové rezačky - skKruhové rezačky - skKruhové rezačky - skKruhové rezačky - sk 

Ostatné stroje na rezanieOstatné stroje na rezanieOstatné stroje na rezanieOstatné stroje na rezanie 

Vysekávacie stroje ručné a automatickéVysekávacie stroje ručné a automatickéVysekávacie stroje ručné a automatické 

Príklopové vysekávacie lisyPríklopové vysekávacie lisyPríklopové vysekávacie lisyPríklopové vysekávacie lisy 

Horizontálne vysekávacie lisyHorizontálne vysekávacie lisyHorizontálne vysekávacie lisyHorizontálne vysekávacie lisy 

Rotačné vysekávacie strojeRotačné vysekávacie strojeRotačné vysekávacie strojeRotačné vysekávacie stroje 

Kombinované tlačové a vysekávacie strojeKombinované tlačové a vysekávacie strojeKombinované tlačové a vysekávacie strojeKombinované tlačové a vysekávacie stroje 

Prosekávacie strojeProsekávacie strojeProsekávacie strojeProsekávacie stroje 

Vylupovacie strojeVylupovacie strojeVylupovacie strojeVylupovacie stroje 

Stroje na výrobu vysekávacích a tvarovacích nástrojovStroje na výrobu vysekávacích a tvarovacích nástrojovStroje na výrobu vysekávacích a tvarovacích nástrojovStroje na výrobu vysekávacích a tvarovacích nástrojov 

Vysekávacie a raziace strojeVysekávacie a raziace strojeVysekávacie a raziace strojeVysekávacie a raziace stroje 

Kašírovacie strojeKašírovacie strojeKašírovacie stroje 

Ryhovacie, perforovacie a narezávacie strojeRyhovacie, perforovacie a narezávacie strojeRyhovacie, perforovacie a narezávacie stroje 

Stroje na výrobu lepenkových hrán a ochranných hrán - skStroje na výrobu lepenkových hrán a ochranných hrán - skStroje na výrobu lepenkových hrán a ochranných hrán - skStroje na výrobu lepenkových hrán a ochranných hrán - sk 

Ostatné stroje na rezanie perforáciu a nárezOstatné stroje na rezanie perforáciu a nárezOstatné stroje na rezanie perforáciu a nárezOstatné stroje na rezanie perforáciu a nárez 

Stroje rezacie, vysekávacie a formovacie inéStroje rezacie, vysekávacie a formovacie inéStroje rezacie, vysekávacie a formovacie iné 

Prevíjačky baliacich materiálovPrevíjačky baliacich materiálovPrevíjačky baliacich materiálov 

Slepovacie a spojovacie strojeSlepovacie a spojovacie strojeSlepovacie a spojovacie strojeSlepovacie a spojovacie stroje 

Stroje na nanášanie lepidlaStroje na nanášanie lepidlaStroje na nanášanie lepidlaStroje na nanášanie lepidla 

Skládacie a slepovacie strojeSkládacie a slepovacie strojeSkládacie a slepovacie strojeSkládacie a slepovacie stroje 

Stroje na lepenie - polepovanie hárkovStroje na lepenie - polepovanie hárkovStroje na lepenie - polepovanie hárkovStroje na lepenie - polepovanie hárkov 

Stroje pre zlepovanie páskouStroje pre zlepovanie páskouStroje pre zlepovanie páskouStroje pre zlepovanie páskou 

Zošívacie a šijacie strojeZošívacie a šijacie strojeZošívacie a šijacie strojeZošívacie a šijacie stroje 

Svazkovací stroje - skSvazkovací stroje - skSvazkovací stroje - skSvazkovací stroje - sk 

Stroje na výrobu obalov z papiera a lepenkyStroje na výrobu obalov z papiera a lepenky 

Stroje na výrobu kartonáže - skStroje na výrobu kartonáže - skStroje na výrobu kartonáže - sk 

Kartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniek 

Kartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniek 

Kombinované tlačové, vysekávacie, tvarovacie strojeKombinované tlačové, vysekávacie, tvarovacie strojeKombinované tlačové, vysekávacie, tvarovacie strojeKombinované tlačové, vysekávacie, tvarovacie stroje 

Stroje na výrobu papierových vrecúšok a vriecStroje na výrobu papierových vrecúšok a vriecStroje na výrobu papierových vrecúšok a vriec 

Stroje na výrobu papierových dutiniekStroje na výrobu papierových dutiniekStroje na výrobu papierových dutiniek 

Stroje na aplikáciu tavného lepidlá hotmeltStroje na aplikáciu tavného lepidlá hotmeltStroje na aplikáciu tavného lepidlá hotmelt 

Stroje na výrobu lepeniekStroje na výrobu lepeniekStroje na výrobu lepeniek 

Natieracie stroje na papiere a lepenkyNatieracie stroje na papiere a lepenkyNatieracie stroje na papiere a lepenky 

Stroje na výrobu obálok a tašiekStroje na výrobu obálok a tašiekStroje na výrobu obálok a tašiek 

Stroje na výrobu táckov, misiek, tanierovStroje na výrobu táckov, misiek, tanierovStroje na výrobu táckov, misiek, tanierov 

Stroje na výrobu obalov z papiera a lepenky ostatnéStroje na výrobu obalov z papiera a lepenky ostatnéStroje na výrobu obalov z papiera a lepenky ostatné 

Tlačové stroje pre flexografickú tlačTlačové stroje pre flexografickú tlačTlačové stroje pre flexografickú tlač 

Sieťotlačové strojeSieťotlačové strojeSieťotlačové stroje 

Pásové dopravníky - skPásové dopravníky - skPásové dopravníky - sk 

Stroje pre zaobchádzanie s odpadmi z obalovStroje pre zaobchádzanie s odpadmi z obalov 

Drviče obalových materiálovDrviče obalových materiálovDrviče obalových materiálov 

Paketovacie lisy na odpadPaketovacie lisy na odpadPaketovacie lisy na odpad 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU