HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
FORTE MYJAVA s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY FORTE MYJAVA s.r.o.
I�O 36337625 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Ing.Ján Štefka
   
ADRESA Turá Lúka 103
  Myjava
  907 03
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421-(0)346540436
FAX
GSM +421-(0)908712017
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.forte-myjava.sk Výroba a predaj kartónov a prírezov,vlnitá lepenka, ochranné rohy,bublinkové a penové fólie, vrecká a prírezy z nich,stretch fólie, lepiace a viazacie pásky a spony,špeciálne pásky,strojčeky na páskovanie,baliace a viazacie stroje a zariadenia,vrecká a sáčky z LDPE a HDPE
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Výroba a predaj kartónov a prírezov,vlnitá lepenka, ochranné rohy,bublinkové a penové fólie, vrecká a prírezy z nich,stretch fólie, lepiace a viazacie pásky a spony,špeciálne pásky,strojčeky na páskovanie,baliace a viazacie stroje a zariadenia,vrecká a sáčky z LDPE a HDPE
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Kartóny,krabice,preložky,ochranné hrany, rohy,pásky,penový polyetylén,Nopafoam,bublinkové fólie,vlnitá lepenka,sáčky,vrecia,fólie,plasty,balenie
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

AdresárObaliara.sk 

Baliace stroje a zariadenia 

Stroje pre balenie do fólieStroje pre balenie do fólie 

Stroje pre balenie do zmršťovacích fóliíStroje pre balenie do zmršťovacích fóliíStroje pre balenie do zmršťovacích fólií 

Stroje pre balenie prieťažnou stretch fóliouStroje pre balenie prieťažnou stretch fóliouStroje pre balenie prieťažnou stretch fóliou 

Zváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriecZváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriecZváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriec 

Strojčeky a zariadenia pre ručné balenieStrojčeky a zariadenia pre ručné balenie 

Baliace stroje a zariadenia inéBaliace stroje a zariadenia iné 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

Kartóny - skKartóny - sk 

Kartóny nenatieranéKartóny nenatieranéKartóny nenatierané 

Lepenky vlnité sk - skLepenky vlnité sk - skLepenky vlnité sk - sk 

Lepenky kartonážní - skLepenky kartonážní - skLepenky kartonážní - sk 

Pe-ld fólie - skPe-ld fólie - skPe-ld fólie - sk 

Pe-hd fólie - skPe-hd fólie - skPe-hd fólie - sk 

Viacvrstvové fólie - vyrobené koextruziouViacvrstvové fólie - vyrobené koextruziou 

Pe hd fólie - skPe hd fólie - skPe hd fólie - sk 

Pe ld fólie - skPe ld fólie - skPe ld fólie - sk 

Viazacie páskyViazacie pásky 

Viazacie pásky oceľovéViazacie pásky oceľovéViazacie pásky oceľové 

Viazacie pásky umelohmotnéViazacie pásky umelohmotnéViazacie pásky umelohmotné 

Viazacie pásky textilnéViazacie pásky textilnéViazacie pásky textilné 

Lepiace páskyLepiace pásky 

Svazkovacie gumičkySvazkovacie gumičky 

Viazacie spony a plombyViazacie spony a plomby 

Uzatváracie, fixačné a pomocné obalové prostriedky inéUzatváracie, fixačné a pomocné obalové prostriedky iné 

Spony pre zošívanie kartónovSpony pre zošívanie kartónov 

Ochranné hrany - skOchranné hrany - sk 

Prieťažné stretch fólie a návleky stretch hoodPrieťažné stretch fólie a návleky stretch hood 

Ovinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretch 

Fólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadica 

Fólie a dosky z penových polymérovFólie a dosky z penových polymérov 

Bublinkové fólie - skBublinkové fólie - sk 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Sáčky - skSáčky - sk 

Plastové sáčky - skPlastové sáčky - skPlastové sáčky - sk 

Ostatné sáčkyOstatné sáčkyOstatné sáčky 

Misky, tácky, podložky - skMisky, tácky, podložky - sk 

Misky a tácky z papiera a lepenkyMisky a tácky z papiera a lepenkyMisky a tácky z papiera a lepenky 

Tašky - skTašky - sk 

Tašky odnosné z plastovTašky odnosné z plastovTašky odnosné z plastov 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

VreciaVrecia 

Vrecia plastovéVrecia plastovéVrecia plastové 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU