HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
KEKO TRADING spol. s r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY KEKO TRADING spol. s r.o.
I�O 17311454 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Ing. Kekelik
   
ADRESA Pasienková 2E
  Bratislava
  82106
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON 00421253411402
FAX 00421253411406
GSM 00421903705739
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.keko.sk Obalové materiály-antistatika, obaly, obuv,oblečenie,rukavice,naramky,nastroje, spajkovacia technika, sačky, vrecia, toaltny papier, papierove utierky, čistiace prostriedky, porcelan, pribory, sklo, gastronadoby, panvice, nože, kuchynské vybavenie, barové doplnky
   
E-SHOP keko.sk Antistatika, ESD rukavice, ESD obuv, ESD židle, ESD sáčky, ESD boxy, ESD podložky, ESD podlahova krytina,Zemnici paty, Antistaticke naramky, Antistaticka fólie, pinzety, štipačky, antistatické podložky, cleanroom, cleanroom rukavice, cleanroom plašte, cleanroom oblečení, cleanroom židle, cleanroom navleky, cleanroom overaly, cleanroom utierky, cleanroom euroobaly, cleanroom pera, cleanroom uterky, vrecia, sáčky, toaletny papier, papierové utierky, čistiace prostriedky, porcelan, pribory, nože, kuchynské vybavenie, barové doplnky, gastronadoby, panvice, nože
 
Popis spolo�nosti
Dovozca a distributor antistatického, ESD, Cleanroom materiálu, LDPE/HDPE/PA/PET folie, sačky, vrecia, toaletny papier, papierove utierky,servitky, obrusy,porcelan,príbory, sklo, čistiace prostriedky, gastronadoby, panvice, nože, kuchynské vybavenie, barové doplnky
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Antistatika, ESD,Cleanroom, rukavice, podlahová krytina, stolove podložky stoličky, oblečenie, obuv, nastroje, spajkovačky,ESD prepravky
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

AdresárObaliara.sk 

Vákuové baliace strojeVákuové baliace stroje 

Stroje pre balenie s ochrannou atmosférouStroje pre balenie s ochrannou atmosférou 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

Papiere inéPapiere inéPapiere iné 

Jednovrstvové fólie z plastovJednovrstvové fólie z plastov 

Pe-ld fólie - skPe-ld fólie - skPe-ld fólie - sk 

Pe-hd fólie - skPe-hd fólie - skPe-hd fólie - sk 

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Ps fólie - skPs fólie - skPs fólie - sk 

Pet fólie - skPet fólie - skPet fólie - sk 

Viacvrstvové fólie - výroba lamináciouViacvrstvové fólie - výroba lamináciou 

Vrstvené fólie na báze plastovVrstvené fólie na báze plastovVrstvené fólie na báze plastov 

Vrstvené fólie na báze hliníkaVrstvené fólie na báze hliníkaVrstvené fólie na báze hliníka 

Viacvrstvové fólie - vyrobené koextruziouViacvrstvové fólie - vyrobené koextruziou 

Pe hd fólie - skPe hd fólie - skPe hd fólie - sk 

Pe ld fólie - skPe ld fólie - skPe ld fólie - sk 

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Pvc fólie - skPvc fólie - skPvc fólie - sk 

Ostatné viacvrstvové fólieOstatné viacvrstvové fólieOstatné viacvrstvové fólie 

Hliníkove fólie a plechyHliníkove fólie a plechy 

Motúzy, povrazy, laná a sieteMotúzy, povrazy, laná a siete 

Teplom zmrštiteľné fólieTeplom zmrštiteľné fólie 

Jednovrstvové zmraštovacie fólieJednovrstvové zmraštovacie fólieJednovrstvové zmraštovacie fólie 

Skladané zmrštiteľné fólie do polorukávuSkladané zmrštiteľné fólie do polorukávuSkladané zmrštiteľné fólie do polorukávu 

Zmrštiteľné fólie - rukáv - hadicaZmrštiteľné fólie - rukáv - hadicaZmrštiteľné fólie - rukáv - hadica 

Paletizačné vrecia zmrštiteľnéPaletizačné vrecia zmrštiteľnéPaletizačné vrecia zmrštiteľné 

Prieťažné stretch fólie a návleky stretch hoodPrieťažné stretch fólie a návleky stretch hood 

Ovinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretch 

Potravinárske fólie pre balenie potravínPotravinárske fólie pre balenie potravínPotravinárske fólie pre balenie potravín 

Nezmrštiteľné plastové fólieNezmrštiteľné plastové fólie 

Prekrývacie fóliové prírezyPrekrývacie fóliové prírezyPrekrývacie fóliové prírezy 

Paletizačné vreciaPaletizačné vreciaPaletizačné vrecia 

Fólia zložená uprostredFólia zložená uprostredFólia zložená uprostred 

Fólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadica 

Bublinkové fólie - skBublinkové fólie - sk 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Sáčky - skSáčky - sk 

Papierové sáčky - skPapierové sáčky - skPapierové sáčky - sk 

Plastové sáčky - skPlastové sáčky - skPlastové sáčky - sk 

Vrecúška z vrstvených materiálovVrecúška z vrstvených materiálovVrecúška z vrstvených materiálov 

Tégliky, vaničkyTégliky, vaničky 

Misky, tácky, podložky - skMisky, tácky, podložky - sk 

Misky a tácky z papiera a lepenkyMisky a tácky z papiera a lepenkyMisky a tácky z papiera a lepenky 

Misky, tácky a podložky z plastovMisky, tácky a podložky z plastovMisky, tácky a podložky z plastov 

Misky a tácky z hliníkaMisky a tácky z hliníkaMisky a tácky z hliníka 

Misky a tácky ostatnéMisky a tácky ostatnéMisky a tácky ostatné 

Obaly pre technológiu blisterObaly pre technológiu blister 

Tašky - skTašky - sk 

Tašky odnosné papierovéTašky odnosné papierovéTašky odnosné papierové 

Tašky odnosné z plastovTašky odnosné z plastovTašky odnosné z plastov 

Prepravky - skPrepravky - sk 

VreciaVrecia 

Vrecia plastovéVrecia plastovéVrecia plastové 

Vrecia papierovéVrecia papierovéVrecia papierové 

Internet - obalová technika a materiály - skInternet - obalová technika a materiály - sk 

Elektronické obchody - skElektronické obchody - skElektronické obchody - sk 

Internetové vyhľadávače a adresáre obalovej technikyInternetové vyhľadávače a adresáre obalovej technikyInternetové vyhľadávače a adresáre obalovej techniky 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU