HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
STEJPRO
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY STEJPRO
I�O 73882780 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA David Pavlátka
   
ADRESA Polanecká 803/72
  Ostrava-Svimov
  72107
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420596639985
FAX
GSM +420777177499
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.stejpro.cz
   
E-SHOP


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Výroba papírové tašky a papírové sáčky s potiskem, papírové sáčky + foliové okno. Papírové role na míru a papírové archy/formáty. Potisk papíru v rolích a formátech. Speciální nepromastitelné papíry.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Papír šedák,kraft,role,archy.Gačovaný,pečící,krepový papír,papír s nástřikem PE,nepromastitelný papír,folie,papírové dutinky.Papírové pytle,sáčky,tašky.Papírové ručníky a toaletní papír. Papier, papierove vrecka,tašky ,papier špecialny,krepový papier,gačovaný papier
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

AdresárObaliara.sk 

Baliace stroje a zariadenia 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

PapierePapiere 

Papiere baliacePapiere baliacePapiere baliace 

Papiere s povrchovou úpravouPapiere s povrchovou úpravouPapiere s povrchovou úpravou 

Papiere inéPapiere inéPapiere iné 

Lepenky hladké a zlepovanéLepenky hladké a zlepovanéLepenky hladké a zlepované 

Plastové fólie inéPlastové fólie inéPlastové fólie iné 

Ovinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretch 

Ostatné obalové výrobkyOstatné obalové výrobky 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Sáčky - skSáčky - sk 

Papierové sáčky - skPapierové sáčky - skPapierové sáčky - sk 

Ostatné sáčkyOstatné sáčkyOstatné sáčky 

Misky a tácky z papiera a lepenkyMisky a tácky z papiera a lepenkyMisky a tácky z papiera a lepenky 

Tašky - skTašky - sk 

Tašky odnosné papierovéTašky odnosné papierovéTašky odnosné papierové 

VreciaVrecia 

Vrecia papierovéVrecia papierovéVrecia papierové 

Kašírovacie strojeKašírovacie strojeKašírovacie stroje 

Kartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniek 

Kartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniek 

Stroje a nástroje na výrobu obalových prostriedkov inéStroje a nástroje na výrobu obalových prostriedkov iné 

LakovanieLakovanieLakovanie 

PerforáciaPerforáciaPerforácia 

Obalový dizajnObalový dizajnObalový dizajn 

Internet - obalová technika a materiály - skInternet - obalová technika a materiály - sk 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU