HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
IKAfol s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY IKAfol s.r.o.
I�O 26924056 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Kratěna Jiří
   
ADRESA Poříčí 1135/16
  Blansko
  678 01
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420516419171
FAX +42-516-410852
GSM +420775756677
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.ikafol.cz obalové materiály
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
velkoobchod s obalovými materiály
 
Ponuka produktov a slu�ieb
stretch folie ,lepicí pásky ,vázací pásky ,bublinkové folie,vlnité lepenky,kartony,kartonové hrany,voštinové kartony,sáčky, pytle
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Baliace stroje a zariadenia 

Etiketovacie zariadeniaEtiketovacie zariadenia 

Stroje pre balenie do fólieStroje pre balenie do fólie 

Stroje pre balenie do zmršťovacích fóliíStroje pre balenie do zmršťovacích fóliíStroje pre balenie do zmršťovacích fólií 

Stroje pre balenie prieťažnou stretch fóliouStroje pre balenie prieťažnou stretch fóliouStroje pre balenie prieťažnou stretch fóliou 

Stroje pre balenie do fóliových sáčkovStroje pre balenie do fóliových sáčkov 

Stroje pre balenie do plochých sáčkovStroje pre balenie do plochých sáčkovStroje pre balenie do plochých sáčkov 

Vertikálne stroje pre balenie do hadicových sáčkovVertikálne stroje pre balenie do hadicových sáčkovVertikálne stroje pre balenie do hadicových sáčkov 

Horizontálne stroje pre balenie do hadicových sáčkovHorizontálne stroje pre balenie do hadicových sáčkovHorizontálne stroje pre balenie do hadicových sáčkov 

Zváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriecZváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriecZváračky na uzatváranie plastových vreciek a vriec 

Stroje na uzatváranie kartónovStroje na uzatváranie kartónovStroje na uzatváranie kartónov 

Stroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pások 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladovZariadenie pre fixáciu paletových nákladov 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskou 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskou 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliamiZariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliamiZariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliami 

Strojčeky a zariadenia pre ručné balenieStrojčeky a zariadenia pre ručné balenie 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

PapierePapiere 

Papiere baliacePapiere baliacePapiere baliace 

Papiere s povrchovou úpravouPapiere s povrchovou úpravouPapiere s povrchovou úpravou 

Kartóny - skKartóny - sk 

Kartóny inéKartóny inéKartóny iné 

Lepenky - skLepenky - sk 

Lepenky vlnité sk - skLepenky vlnité sk - skLepenky vlnité sk - sk 

Lepenky kartonážní - skLepenky kartonážní - skLepenky kartonážní - sk 

Jednovrstvové fólie z plastovJednovrstvové fólie z plastov 

Pe-ld fólie - skPe-ld fólie - skPe-ld fólie - sk 

Pe-hd fólie - skPe-hd fólie - skPe-hd fólie - sk 

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Pe hd fólie - skPe hd fólie - skPe hd fólie - sk 

Pe ld fólie - skPe ld fólie - skPe ld fólie - sk 

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Odnosné ucha - skOdnosné ucha - sk 

Viazacie páskyViazacie pásky 

Viazacie pásky oceľovéViazacie pásky oceľovéViazacie pásky oceľové 

Viazacie pásky umelohmotnéViazacie pásky umelohmotnéViazacie pásky umelohmotné 

Viazacie pásky textilnéViazacie pásky textilnéViazacie pásky textilné 

Lepiace páskyLepiace pásky 

Ochranné hrany - skOchranné hrany - sk 

Teplom zmrštiteľné fólieTeplom zmrštiteľné fólie 

Jednovrstvové zmraštovacie fólieJednovrstvové zmraštovacie fólieJednovrstvové zmraštovacie fólie 

Skladané zmrštiteľné fólie do polorukávuSkladané zmrštiteľné fólie do polorukávuSkladané zmrštiteľné fólie do polorukávu 

Zmrštiteľné fólie - rukáv - hadicaZmrštiteľné fólie - rukáv - hadicaZmrštiteľné fólie - rukáv - hadica 

Paletizačné vrecia zmrštiteľnéPaletizačné vrecia zmrštiteľnéPaletizačné vrecia zmrštiteľné 

Prieťažné stretch fólie a návleky stretch hoodPrieťažné stretch fólie a návleky stretch hood 

Ovinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretch 

Stretch návleky stretchhoodStretch návleky stretchhoodStretch návleky stretchhood 

Potravinárske fólie pre balenie potravínPotravinárske fólie pre balenie potravínPotravinárske fólie pre balenie potravín 

Nezmrštiteľné plastové fólieNezmrštiteľné plastové fólie 

Prekrývacie fóliové prírezyPrekrývacie fóliové prírezyPrekrývacie fóliové prírezy 

Paletizačné vreciaPaletizačné vreciaPaletizačné vrecia 

Fólia zložená uprostredFólia zložená uprostredFólia zložená uprostred 

Fólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadica 

Výstelkové a výplňové materiály - skVýstelkové a výplňové materiály - sk 

Výstelkové a výplňové materiály - na báze plastovVýstelkové a výplňové materiály - na báze plastovVýstelkové a výplňové materiály - na báze plastov 

Výstelkové a výplňové materiály - na báze papieraVýstelkové a výplňové materiály - na báze papieraVýstelkové a výplňové materiály - na báze papiera 

Bublinkové fólie - skBublinkové fólie - sk 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

VreciaVrecia 

Kade a kyblíky - skKade a kyblíky - sk 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU