HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
PACK SLOVAKIA s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY PACK SLOVAKIA s.r.o.
I�O 31357661 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Peter Žáček
   
ADRESA Bieloruská 56
  Bratislava
  82106
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421903704724
FAX +421263537071
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.pack-slovakia.com
   
E-SHOP


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Spoločnosť PACK SLOVAKIA s.r.o., bola založená v roku 1993 a v oblasti priemyselného balenia je najdlhšie pôsobiacim subjektom na slovenskom trhu. Ako spoločnosť zaoberajúca sa výrobou obalových materiálov získala - rozsiahle skúsenosti s predajom svojich výrobkov na trhoch západnej Európy, veľmi cenné informácie a prehľad o európskom trhu s obalovými materiálmi a skúsenosti s outsourcingom obalových technológií z EU a Ázie. Na základe dlhoročných obchodných vzťahov a formou vzájomnej tovarovej výmeny úzko spolupracujeme s rôznymi výrobcami obalových materiálov v EU, ktorých výrobky na slovenskom trhu predávame. Spoločnosť PACK SLOVAKIA s.r.o. ako prvá uviedla na slovenský trh niekoľko zaujímavých výrobkov. Medzi najpoužívanejšie dnes patria - Ochranné hrany, Polyesterové textilné viazacie pásky a PP/PET pásky s potlačou.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
ochranné hrany lepenkové ochranné hrany polyesterové viazacie pásky polyesterové popruhy na vagóny polyesterové popruhy na nákladné autá PP viazacie pásky PP pásky do automatických strojov PET viazacie pásky PET pásky do automatov spony plieškové spony drôtené páskovacie strojčeky na ručné páskovanie oceľové pásky na ručné viazanie oceľové pásky do automatických strojov PP pásky hladké čierne do automatických strojov SIGNODE * bublinková fólia penová fólia antikorózne materiály zákazkové balenie na zámorskú prepravu vysušovadlá bariérové fólie PP lepiace pásky stretch fólia *SIGNODE je chránenou značkou spoločnosti ITW
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Plniace a dávkovacie stroje pre pastovité hmotyPlniace a dávkovacie stroje pre pastovité hmotyPlniace a dávkovacie stroje pre pastovité hmoty 

Stroje na plnenie a uzatváranieStroje na plnenie a uzatváranie 

Stroje pre balenie do zmršťovacích fóliíStroje pre balenie do zmršťovacích fóliíStroje pre balenie do zmršťovacích fólií 

Stroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pások 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladovZariadenie pre fixáciu paletových nákladov 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskou 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskou 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliamiZariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliamiZariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliami 

Stroje zváracie, zatavovacie a uzatváracieStroje zváracie, zatavovacie a uzatváracie 

Strojčeky a zariadenia pre ručné balenieStrojčeky a zariadenia pre ručné balenie 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Lepenky inéLepenky inéLepenky iné 

Viacvrstvové fólie - výroba lamináciouViacvrstvové fólie - výroba lamináciou 

Viazacie páskyViazacie pásky 

Viazacie pásky oceľovéViazacie pásky oceľovéViazacie pásky oceľové 

Viazacie pásky umelohmotnéViazacie pásky umelohmotnéViazacie pásky umelohmotné 

Viazacie pásky textilnéViazacie pásky textilnéViazacie pásky textilné 

Lepiace páskyLepiace pásky 

Fixačné prostriedky z papiera a lepenkyFixačné prostriedky z papiera a lepenky 

Vysoušedla a inhibítory korózieVysoušedla a inhibítory korózie 

Viazacie spony a plombyViazacie spony a plomby 

Uzatváracie, fixačné a pomocné obalové prostriedky inéUzatváracie, fixačné a pomocné obalové prostriedky iné 

Ochranné hrany - skOchranné hrany - sk 

Ovinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretch 

Výstelkové a výplňové materiály - skVýstelkové a výplňové materiály - sk 

Bublinkové fólie - skBublinkové fólie - sk 

Ostatné obalové materiályOstatné obalové materiály 

Stroje prevíjacie, rezacie, vysekávacie a formovacieStroje prevíjacie, rezacie, vysekávacie a formovacie 

Rezačky papiera a lepenkyRezačky papiera a lepenkyRezačky papiera a lepenky 

Pozdĺžne a priečne rezačky z kotúčovPozdĺžne a priečne rezačky z kotúčovPozdĺžne a priečne rezačky z kotúčovPozdĺžne a priečne rezačky z kotúčov 

Stroje na výrobu lepenkových hrán a ochranných hrán - skStroje na výrobu lepenkových hrán a ochranných hrán - skStroje na výrobu lepenkových hrán a ochranných hrán - skStroje na výrobu lepenkových hrán a ochranných hrán - sk 

Stroje na výrobu obalov z papiera a lepenkyStroje na výrobu obalov z papiera a lepenky 

Stroje na výrobu kombinovaných vinutých obalovStroje na výrobu kombinovaných vinutých obalovStroje na výrobu kombinovaných vinutých obalovStroje na výrobu kombinovaných vinutých obalov 

Stroje na výrobu papierových dutiniekStroje na výrobu papierových dutiniekStroje na výrobu papierových dutiniek 

Stroje na výrobu obalov z papiera a lepenky ostatnéStroje na výrobu obalov z papiera a lepenky ostatnéStroje na výrobu obalov z papiera a lepenky ostatné 

Vyfukovacie strojeVyfukovacie strojeVyfukovacie stroje 

Vytlačovacie stroje - extrudéryVytlačovacie stroje - extrudéryVytlačovacie stroje - extrudéry 

Stroje pre zaobchádzanie s odpadmi z obalovStroje pre zaobchádzanie s odpadmi z obalov 

Drviče obalových materiálovDrviče obalových materiálovDrviče obalových materiálov 

Paketovacie lisy na odpadPaketovacie lisy na odpadPaketovacie lisy na odpad 

Recyklačné technológieRecyklačné technológieRecyklačné technológie 

Poradenská a konzultačná činnosťPoradenská a konzultačná činnosťPoradenská a konzultačná činnosť 

Využitie odpadu, likvidácia odpaduVyužitie odpadu, likvidácia odpaduVyužitie odpadu, likvidácia odpadu 

Recyklácia odpaduRecyklácia odpaduRecyklácia odpadu 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU