HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Duropack Turpak Obaly a.s.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY Duropack Turpak Obaly a.s.
I�O 31562116 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Ing. Patrick Schwab, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
   
ADRESA Robotnícka 1
  Martin
  036 80
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421-43-4240111
FAX +421-43-4240240
GSM
   
WWW www.duropack.sk Stánka obsahuje vsetky dôležité údaje o spoločnosti, výrobnom programe a firemnom živote.
   
E-SHOP neprevádzkujeme -


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
DUROPACK TURPAK OBALY A.S. je výrobcom najširšieho sortimentu vlnitej lepenky v Slovenskej republike. Je tvorcom širokého spektra obalov z tohoto mimoriadne ekologicky priaznivého materiálu. Radi Vám pomôžeme, ak potrebujete veľké prepravné a skladané obaly s trojfarebnou, alebo tvarovo vysekávané obaly až so štvorfarebnou flexografickou tlačou. Sme pripravení a tešíme sa na komunikáciu s Vami.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
obaly, obal, Krabica, Krabice, škatuľa, škatule, Obaly z vlnitej lepenky, Vlnitá lepenka, Hárky z vlnitej lepenky, Rolne z vlnitej lepenky , Vlnitá lepenka impregnivaná (odolná proti poveternostným vplyvom), Vlnitá lepenka natieraná, mikrovlna, 2VL, dvojvrstvová vlnitá lepenka, dvojvrstvá vlnitá lepenka, 3VL, trojvrstvová vlnitá lepenka, trojvrstvá vlnitá lepenka, 5VL, päťvrstvová ťažká vlnitá lepenka, päťvrstvá ťažká vlnitá lepenka, 7VL, sedemvrstvová ťažká vlnitá lepenka, sedemvrstvá ťažká vlnitá lepenka, Papier, Balenie, Tvarove vyseky, Tvarovy vysek, Displeje, Paletový kontajner, Prepravný obal, ťažké obaly, Predajné balenie, Prepravky a podložky na ovocie a zeleninu, Kancelárske šanóny a organizačné poradače z vlnitej lepenky, Hračky pre deti a nábytok z vlnitej lepenky, Oktabín z ťažkej vlnitej lepenky pre granuláty a pasty, Pultový displej, Samopredavač, Pizza balenie, Samovzpriamovacie obaly, Trays, N vlna, F vlna, E vlna, B vlna, C vlna, A vlna, N/E vlna, E/F vlna, E/B vlna, B/C vlna, A/B/C vlna, Obalový design, Vývoj obalov, Logistika balenia, Optimalizácia balenia, Potlač obalov, Flexografia, Flexotlač, Vzorky obalov, Nátlačky, Náhľady, FEFCO, ISO, RESY,
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
Spoločnosť Duropack Aktiengesellschaft má registrované nasledovné obchodné značky: - Topwell - Concor - Tri-Star - Durosec - X-Ply - Pal-Box - Stac-Pac - Pre.Box - CF-Box - Kem-Pak - Liquibin - Nonwood Box
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
ISO 9001:2000 ISO 14001:1996
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Baliace stroje a zariadenia 

Stroje na formovanie kartónovStroje na formovanie kartónovStroje na formovanie kartónov 

Stroje na plnenie kartónovStroje na plnenie kartónovStroje na plnenie kartónov 

Stroje na uzatváranie kartónovStroje na uzatváranie kartónovStroje na uzatváranie kartónov 

Strojčeky a zariadenia pre ručné balenieStrojčeky a zariadenia pre ručné balenie 

Zásobníky obalovZásobníky obalov 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Kartóny nenatieranéKartóny nenatieranéKartóny nenatierané 

Kartóny natierané  Kartóny natierané  Kartóny natierané   

Lepenky - skLepenky - sk 

Lepenky vlnité sk - skLepenky vlnité sk - skLepenky vlnité sk - sk 

Lepenky kartonážní - skLepenky kartonážní - skLepenky kartonážní - sk 

Ochranné hrany - skOchranné hrany - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Prepravné obaly inéPrepravné obaly iné 

Stroje na výrobu kartonáže - skStroje na výrobu kartonáže - skStroje na výrobu kartonáže - sk 

Kartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniek 

Grafické návrhy - skGrafické návrhy - skGrafické návrhy - sk 

Flexografie - skFlexografie - skFlexografie - sk 

Obalový dizajnObalový dizajnObalový dizajn 

Návrhy a konštrukcie obalov a systému baleniaNávrhy a konštrukcie obalov a systému baleniaNávrhy a konštrukcie obalov a systému balenia 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU