HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
GOLD PACK spol. s r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY GOLD PACK spol. s r.o.
I�O 36324663 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Mgr.Miroslava Radeloff ČR a SR, EÚ
   
ADRESA Továrenská 422
  Beluša
  018 61
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421 42 4651513
FAX +421 42 4625638
GSM +421 908 758473
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.gold-pack.sk
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Spoločnosť GOLD PACK spol. s r.o. vyrába polyetylénové (LDPE, HDPE, MDPE) fólie a výrobky z nich. Vyrábame fólie v hrúbke od 0,012 mm (HDPE) príp. 0,02 mm (LDPE) do 0,180 mm a v šírke od 130 do 2600 mm vo forme hadíc alebo polohadíc, príp. so záložkami. Fólie môžeme potláčať v troch farbách, ionizované, UV stabilizované, antistatické, klzné alebo neklzné. Z fólií ďalej vyrábame odpadové vrecia rolované(aj zaťahovacie) a nerolované, paletizačné vrecia, zmršťovacie vrecia a vrecká.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
LDPE a HDPE fólie Odpadové vrecia rolované Odpadové vrecia rolované zaťahovacie Odpadové vrecia voľné Samonosné vrecia Paletizačné vrecia Zmršťovacie vrecia Vrecká
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

AdresárObaliara.sk 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

Pe-ld fólie - skPe-ld fólie - skPe-ld fólie - sk 

Pe-hd fólie - skPe-hd fólie - skPe-hd fólie - sk 

Plastové fólie inéPlastové fólie inéPlastové fólie iné 

Pe hd fólie - skPe hd fólie - skPe hd fólie - sk 

Pe ld fólie - skPe ld fólie - skPe ld fólie - sk 

Teplom zmrštiteľné fólieTeplom zmrštiteľné fólie 

Skladané zmrštiteľné fólie do polorukávuSkladané zmrštiteľné fólie do polorukávuSkladané zmrštiteľné fólie do polorukávu 

Zmrštiteľné fólie - rukáv - hadicaZmrštiteľné fólie - rukáv - hadicaZmrštiteľné fólie - rukáv - hadica 

Paletizačné vrecia zmrštiteľnéPaletizačné vrecia zmrštiteľnéPaletizačné vrecia zmrštiteľné 

Nezmrštiteľné plastové fólieNezmrštiteľné plastové fólie 

Paletizačné vreciaPaletizačné vreciaPaletizačné vrecia 

Fólia zložená uprostredFólia zložená uprostredFólia zložená uprostred 

Fólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadica 

Sáčky - skSáčky - sk 

Plastové sáčky - skPlastové sáčky - skPlastové sáčky - sk 

VreciaVrecia 

Vrecia plastovéVrecia plastovéVrecia plastové 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU