HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA PRODUKTU
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
 
   
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 30 B  
     
   
     
 
   

O produktu

 
   
Kategorie Drtiče obalových materiálů
Objednacďż˝ kďż˝d  
Pďż˝vod ČR 
Str�nka produktu www.calibracz.cz/cz/seriova-vyroba/mustky-a-plosiny-do-300-kg/tenzometricke-mustkove-nosice-bremene-typ-tf-30-b
Obchodnďż˝ znaďż˝ka / vďż˝robce Tonava, akciová společnost 
Popis Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 30 B (240x360x84mm) jsou nosiče s přímým zatížením s jedním snímačem zatížení umístěným ve středu můstku. Ve spojení s typově schváleným vyhodnocovacím zařízením tvoří stanovené měřidlo - úředně ověřené váhy. Váhy jsou určeny pro univerzální použití k statickému odvažování předmětů například v obchodech, skladech, výrobních provozech, v zemědělství apod. 
   
Dodac� podm�nky
Dodacďż˝ lhďż˝ta / dostupnost  
Mďż˝rnďż˝ jednotka - MJ  
Nab�zen� mno�stv� v MJ
Minimďż˝lnďż˝ odbďż˝r  
Cena za MJ bez DPH 0  
Poznďż˝mka k cenďż˝  
   
Informace o dodavateli  
Jmďż˝no  Calibra CZ, s.r.o. 
Zemďż˝ pďż˝vodu ďż˝eskďż˝ Republika 
Kontakty na dodavatele Zobrazit profil
Poznďż˝mka   
   
Podobnďż˝ produkty ve sbornďż˝ku  Recyklace PET lahví
  Můstková váha typ TLA 6
  Tenzometrická můstková váha TLA 15
  Tenzometrická můstková váha TLA 30
  Tenzometrická můstková váha TLA 60
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 3 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 6 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 6 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 15 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 15 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 60 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 15 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 30 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 60 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 60 D
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 60 E
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 150 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 150 spec.
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 150 spec.2
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 150 D
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 150 E
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 300 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 300 D
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 300 E
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 300 spec.
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TE 300 spec.2
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TFI 3 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TFI 6 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TFI 15 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TFI 15 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TFI 30 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TFI 60 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 30 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 60 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 150 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 150 D
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 150 E
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 300 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 300 D
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 300 E
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 300 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 300 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 300 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 300 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 600 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 600 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 600 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 600 J
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 1500 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 1500 J
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 1500 L
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 3000 J
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 3000 L
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 3000 M
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 6000 L
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TM 6000 M
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 600 A
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 600 B
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 600 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 600 J
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 1500 C
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 1500 J
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 3000 L
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 3000 J
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TMI 6000 L
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 600 U
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 600 V
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 600 X
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 1500 V
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 1500 X
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TF 1500 spec.
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TP 600
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TP 1500
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TP 3000
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TPI 600
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TPI 1500
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TPI 3000
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TN 600
  Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TN 1500
   
Dodavatel� podobn�ch produkt�. Zobraz seznam dodavatel�.
 
   
   
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 22.05.2018 MAPA PORTďż˝LU