HLAVN┴ STR┴NKA > COPYRIGHT
Adres´┐Żr Obaliara
OBALIARSK´┐Ż INFORMA´┐ŻN´┐Ż SYST´┐ŻM
OBALY
 
 : DOD´┐ŻVATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVN´┐Ż MIESTA
 : NOVINKY
 : PORAD´┐ŻA
 : F´┐ŻRUM
 : O projekte
 : Nap´┐Żte n´┐Żm
 : Inzercia
  PRIHL´┐ŻSENIE
  I´┐ŻO  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnut´┐Ż heslo ?
 


 Zo´┐Ż´┐Żva´┐Żky.sk

 Zo´┐Ż´┐Żva´┐Żky a karton´┐Żne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 V´┐Żrobca karton´┐Żnych
 zo´┐Ż´┐Żva´┐Żek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 N´┐Żmeck´┐Ż ´┐Żpecialista
 na ´┐Żitie kart´┐Żnov.

 www.mezger.sk

 
 
  Podmienky pou´┐Żitia a prehl´┐Żsenie o ochrane s´┐Żkromia  
     
  PRE´┐Ż´┐ŻTAJTE SI PROS´┐ŻM STAROSTLIVO TIETO PODMIENKY, NE´┐Ż ZA´┐ŻNETE POU´┐Ż´┐ŻVA´┐Ż NA´┐ŻE WEBOV´┐Ż STR´┐ŻNKY, POU´┐Ż´┐ŻVAN´┐ŻM T´┐ŻCHTO STR´┐ŻNOK AKCEPTUJETE TIETO PODMIENKY, AK PODMIENKY UVEDEN´┐Ż NA TEJTO STR´┐ŻNKE NEAKCEPTUJETE, WEBOV´┐Ż STR´┐ŻNKU NEPOU´┐Ż´┐ŻVAJTE A OPUSTITE JU TU

COPYRIGHT
V´┐Żetky pr´┐Żva, ktor´┐Ż nie s´┐Ż udelen´┐Ż, s´┐Ż vyhraden´┐Ż firme Adrear Obaliara Pavel Kuda I´┐ŻO:700 22 577. Men´┐Ż firiem, technologi´┐Ż alebo men´┐Ż produktov, ´┐Żi firiem uveden´┐Żch v na´┐Żej prezent´┐Żci´┐Ż m´┐Żu by´┐Ż tie´┐Ż ochrann´┐Ż zn´┐Żmky.

PODM´┐ŻNKY POU´┐ŻIT´┐Ż
V´┐Żetky pr´┐Żva, ktor´┐Ż nie s´┐Ż udelen´┐Ż, s´┐Ż vyhraden´┐Ż firme Adrear Obaliara Pavel Kuda I´┐ŻO:700 22 577. Men´┐Ż firiem, technologi´┐Ż alebo men´┐Ż produktov, ´┐Żi firiem uveden´┐Żch v na´┐Żej prezent´┐Żci´┐Ż m´┐Żu by´┐Ż tie´┐Ż ochrann´┐Ż zn´┐Żmky. Znenie podmienok je z´┐Żv´┐Żzn´┐Ż. M´┐Żete pou´┐Ż´┐Żva´┐Ż katal´┐Żgov´┐Ż polo´┐Żky, obr´┐Żzky, grafy, tla´┐Żov´┐Ż spr´┐Żvy, tabu´┐Żky a ´┐Żast´┐Ż ot´┐Żzky z unipack.cz za predpokladu, ´┐Że bud´┐Ż zah´┐Ż´┐Ża´┐Ż v´┐Żetky uveden´┐Ż inform´┐Żcie (tzv. PODMNIEKY POU´┐ŻITIA). Pou´┐Żitie vy´┐Ż´┐Żie zmienen´┐Żch inform´┐Żci´┐Ż je ur´┐Żen´┐Ż len pre informat´┐Żvny, nekomer´┐Żn´┐Ż a nebud´┐Ż upravovan´┐Ż, ´┐Żi inak pou´┐Ż´┐Żvan´┐Ż pre verejn´┐Ż a komer´┐Żn´┐Ż ´┐Ż´┐Żely. Inform´┐Żcie na servri s´┐Ż chr´┐Żnen´┐Ż autorsk´┐Żm z´┐Żkonom a pou´┐Żitie inform´┐Żci´┐Ż m´┐Że predstavova´┐Ż poru´┐Żenie autorsk´┐Żch pr´┐Żva, ochrann´┐Żch zn´┐Żmok atp. Pokia´┐Ż neakceptujete tieto podmienky, va´┐Że opr´┐Żvnenie k pou´┐Żitiu zanik´┐Ż. Medzi vy´┐Ż´┐Żie uveden´┐Ż inform´┐Żcie patr´┐Ż n´┐Żvrh a usporiadanie serveru. Kop´┐Żrovanie alebo napodobovanie n´┐Żvrhu a usporiadanie nie je povolen´┐Ż. Loga, inform´┐Żcie, grafika, video, anim´┐Żcie, zvuky a obr´┐Żzky nesm´┐Ż by´┐Ż bez s´┐Żhlasu a p´┐Żsomn´┐Żho dovolenia Pavel Kuda I´┐ŻO:700 22 577 kop´┐Żrovan´┐Ż ani roz´┐Żirovan´┐Ż. Pavel Kuda I´┐ŻO:700 22 577 nezaru´┐Żuje aktu´┐Żlnos´┐Ż vhodnos´┐Ż, presnos´┐Ż, ´┐Żplnos´┐Ż inform´┐Żci´┐Ż uveden´┐Żch na servri pre ak´┐Żko´┐Żvek ´┐Ż´┐Żel. Inform´┐Żcie s´┐Ż poskytovan´┐Ż - tak ako tak - bez z´┐Żruk na predajnos´┐Ż, obchodovate´┐Żnos´┐Ż, vhodnos´┐Ż k ur´┐Żit´┐Żmu ´┐Ż´┐Żelu. Zriekame sa v´┐Żetk´┐Żch z´┐Żruk, podmienok a zodpovednosti t´┐Żkaj´┐Żcich inform´┐Żci´┐Ż v dokumentoch. Niektor´┐Ż odkazy na servri smeruj´┐Ż nad r´┐Żmec tohto WWW serveru. Servery, na ktor´┐Ż tieto odkazy smeruj´┐Ż nie s´┐Ż v na´┐Żej kompetencii a preto nenesieme ´┐Żiadnu zodpovednos´┐Ż za ich n´┐Żpl´┐Ż.

PREHL´┐ŻSENIE O OCHRANE S´┐ŻKROMIA
Adres´┐Żr Obaliara sa zav´┐Żzuje zaisti´┐Ż bezpe´┐Żnos´┐Ż Va´┐Żich ´┐Żdajov n´┐Żm zveren´┐Żch. Osobn´┐Ż ´┐Żdaj, ´┐Żi inform´┐Żcia je ak´┐Żko´┐Żvek inform´┐Żcia, ktor´┐Ż priamo s´┐Żvis´┐Ż s Va´┐Ż´┐Żm rodn´┐Żm ´┐Ż´┐Żslom. Pou´┐Żijeme tieto ´┐Żdaje, aby sme V´┐Żm poskytli inform´┐Żcie a slu´┐Żby vr´┐Żtane d´┐Żt pre priamy marketing, zasielanie inform´┐Żci´┐Ż o novink´┐Żch. Adres´┐Żr Obaliara nebude Va´┐Że osobn´┐Ż ´┐Żdaje pred´┐Żva´┐Ż, ale vyhradzujeme si pr´┐Żvo zdie´┐Ża´┐Ż Va´┐Że ´┐Żdaje s obchodn´┐Żmi partnermi, vr´┐Żtane zahrani´┐Żn´┐Żch, preto aby mohli uspokoji´┐Ż Va´┐Że obchodn´┐Ż potreby.
 
     
 
Copyright ´┐Ż Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou´┐Ż´┐Żvan´┐Żm t´┐Żchto str´┐Żnok akceptujete podmienky  TU Aktualiz´┐Żcia: 20.04.2018 MAPA PORT´┐ŻLU