HLAVNÁ STRÁNKA > ČLÁNOK
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
  Edituj ďż˝lďż˝nok  
 
  Tavné řezání syntetických materiálů  
     
  Autor: Buchar Jiří  
  Datum: 20.9.2009  
     
     
 

Tavné řezání syntetických materiálů 

Princip řezání

Řezačka, tavící zařízení je vybaveno pevným externě ohřívaným nožem, nebo průchodem proudu ohřívaným odporovým nožem, planžetou či řezacím drátem, strunou.


Ruční tavné řezačky s planžetami pro drážkování, tvarování


Funkce tavného řezání

Je využíváno teplého nástroje 100 ? 650 st. C k řezu mnoha typů materiálů (polystyren, EPS, zpěněný polyetylen a jiné syntetické materiály využívané běžně v obalářském průmyslu.

Nevýhody tavné metody řezu

- jednoúčelovost
- vstupní investice

Výhody tavné metody řezu

- precizní řez
- rychlost řezu
- přesnost řezu
- uzavření struktury materiálu
- možnost i tvarového opracování materiálů, přesnost opracování
- možnost ručního i mechanického, strojního opracování


Základní rozdělení tavných řezacích strojů dle způsobů nahřívání nožů, drátů aj.

 • s externě ohřívaným nožem (teplota potřebná pro řez je generována pomocí topné patrony ze které je přenesena na kovový, tepelně vodivý nůž)
 • s odporovým nožem, planžetou, drátem (je ohříván průchodem proudu, který je generován zdrojem)

Zleva: Řezací planžeta, řezací drát a zdroj pro řezací stroje

 

Dělení strojů dle míry užití

 • s přerušovaným chodem - pro přerušovaný provoz (je dáno konstrukcí stroje)
                                          - vhodné na dokončovací a příležitostné aplikace  
 • s trvalým chodem - pro vícesměnné provozy s vysokou kadencí řezů
                               

Dělení strojů dle míry automatizace

 • automat - stroj řeší opracování, tavný řez vč. položení a vyjmutí materiálu
                - řez je vhodný při větších sériích opakujících se výrobků 
 • poloautomat - stroj neřeší zakládání a vyjímání výrobku, vhodný pro opracování středního a malého množství opakujících se výrobků
 • ruční - o řez se stará obsluha, která také zavádí a vyjímá výrobek. Vhodné pro zakázkové aplikace, opakující se výrobu v malém měřítku, vyřezávací práce, dokončovací práce

 

Ruční stacionární tavné řezačky s odporovým drátem

Ruční tavné řezačky s odporovým drátem

Ruční tavné řezačky s externě ohřívanými noži

 Ruční tavné řezačky s odporovými noži

 

 

Podružné dělení dle užití

 • s pevným nožem - vhodné pro rovné, přímé řezy ve vertikální či úhlové rovině
 • s planžetou ? vhodné pro drážkování a vyřezávání opakujících se tvarů a podobné aplikace
 • s drátem, strunou ? vhodné pro rovné, precizní řezy ve vertikální i horizontální rovině s možností úhlování. S využitím NC řízení s PC je možno i na tvarové vyřezávání

 

Možné využití, aplikace

 • polypropylenová vázací páska - zkráceně PP vázací páska
 • polyesterová vázací páska - zkráceně PET vázací páska
 • textilní vázací páska z umělohmotných vláken (např. PES páska)
 • foliové vázací pásky
 • papírové vázací pásky
 • vázací šňůry z umělohmotných vláken nebo z přírodních vláken

 

 Známí výrobci tavné techniky

ROBEX DK, s.r.o. - zakázková výroba strojů na tavné řezání a vyřezávání
HSGM ? tavné stroje na polystyren a syntetické tkaniny
SPEWE ? tavné stroje na polystyren
ISOBOY ? tavné stroje na polystyren
etc.


Odkazy
Tavné stroje pro řez tkanin, lan a materiálů do výšky řezu 20 mm (ukázka)
Tavné stroje pro řez pěnových syntetických materiálů (polystyren, EPS, EPE, LDPE aj.) (ukázka)


Videoukázky tavné techniky

www.robex-dk.cz/tv

www.youtube.cz/robexdk
  PRIDANIE KOMENTďż˝RA
MENO A PRIEZVISKO Povinnďż˝ Text Povinnďż˝
Kontaktnďż˝ email Povinnďż˝
Titulok koment�ra

   Zaďż˝krtnite pre nďż˝hďż˝ad alebo nechajte prďż˝zdne pre zverejnenie.
 
     
     
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 20.04.2018 MAPA PORTďż˝LU